Dla kogo poród domowy i jak się do niego przygotować?

Tagi: poród poza szpitalem | poród w domu | pozaszpitalne miejsca do porod | przygotowanie

Poród domowy nie jest rozwiązaniem dla każdego.
Po pierwsze, będzie on właściwy jedynie dla kobiety, która czuje się przekonana do takiego rozwiązania i jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z takim wyborem. Dom jest tylko wtedy bezpiecznym miejscem do porodu, gdy kobieta sama czuje się tam w czasie porodu bezpiecznie. Również inne osoby, które mają być obecne przy porodzie (położna bądź lekarz, mąż bądź inna osoba mająca wspierać rodzącą) powinny czuć się z tą decyzją pewnie i komfortowo. Brak przekonania o bezpieczeństwie i wiary w możliwość samodzielnego urodzenia dziecka może być przyczyną zahamowania akcji porodowej.

Po drugie, poród domowy może planować tylko zdrowa kobieta, której ciąża przebiegała prawidłowo i u której nie wystąpiły objawy wskazujące na podwyższone ryzyko zaburzeń w przebiegu porodu. Kwalifikacji do porodu domowego dokonuje położna na podstawie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia, przeszłości położniczej (poprzednie ciąże i porody), przebiegu obecnej ciąży oraz motywacji kobiety i osób, które miałyby jej towarzyszyć. Niektóre położne proszą, aby kobieta zapytała lekarza prowadzącego ciążę, czy nie widzi przeciwwskazań do porodu domowego.

Jak się przygotować?

Kobieta rozważająca poród w domu powinna dobrze poznać siebie, swoje dziecko oraz fizjologię porodu. Bardzo może w tym pomóc udział w zajęciach szkoły rodzenia przygotowującej do porodu naturalnego. Dobrym pomysłem może być również nawiązanie kontaktu z innymi kobietami, które doświadczenie porodu domowego mają już za sobą i mogą podzielić się swoimi przeżyciami.

Przygotowanie do porodu domowego, to przede wszystkim przygotowanie mentalne, ale konieczne jest też zadbanie o dobry stan zdrowia i właściwą kondycję psychofizyczną. Ważne też, by kobieta planująca poród w domu, w czasie ciąży poddawała się wszelkim badaniom koniecznym dla potwierdzenia zdrowia jej i jej dziecka (kontrola ciśnienia krwi, morfologia, badanie ogólne moczu, USG i inne badania zlecone przez lekarza bądź położną opiekującą się kobietą w czasie ciąży). Niewątpliwie bardzo ważnym elementem przygotowania do porodu jest możliwość omówienia wszystkich interesujących kwestii i wątpliwości z położną, która miałaby przyjmować poród.

Ważne jest też właściwe przygotowanie osoby towarzyszącej - powinna być, tak samo jak rodząca, głęboko przekonana do takiej decyzji oraz wiedzieć jaka będzie jej rola w czasie porodu.

Opracowanie działu "Poród w domu" - Katarzyna Karzel

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe