Termin porodu

Tagi: EBM | termin

Termin porodu ustalony przez lekarza zawsze jest terminem orientacyjnym. Jedynie 5% dzieci rodzi się w terminie, pozostałe "urodzone o czasie" dzieci rodzą się pomiędzy 38. a 42. tygodniem ciąży.

Istnieją różne metody wyznaczania terminu porodu - jedne bardziej, inne mniej precyzyjne. Najbardziej dokładnie określa termin porodu badanie USG przeprowadzone miedzy 10. a 13. tygodniem ciąży, a najmniej - data ostatniej miesiączki.

Możesz również spotkać się z określeniami "poród po terminie" lub "ciąża przenoszona". Ten pierwszy termin odnosi się do sytuacji, gdy ciąża trwa powyżej 40 tygodni od ustalonej daty porodu, a drugi - gdy ciąża trwa dłużej niż 42 tygodnie. Bycie "po terminie" rzadko jest sytuacją zagrażającą zdrowiu matki lub dziecka i nie powinno być powodem hospitalizacji. Natomiast jest to sytuacja wymagająca obserwacji w trybie ambulatoryjnym i wykonywania badania KTG i USG wg wskazań lekarza.

Ciąże, których czas trwania przekracza 42 tygodnie stanowią około 3% wszystkich ciąż. U 10% dzieci urodzonych w tym terminie mogą wystąpić powikłania. Tak więc zaledwie 0,3% wszystkich noworodków jest zagrożonych z powodu przenoszenia ciąży (porodu po terminie). W sytuacji, gdy zapobiegawczo indukuje się porody przy użyciu inwazyjnych metod i leków powodujących liczne skutki uboczne zarówno dla matki, jak i dziecka, w niektórych rejonach świata naraża się ponad 60% kobiet i ich dzieci na znacznie większe ryzyko powikłań (Wagner 2006).

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe