Prawo do opieki i wsparcia ze strony bliskich osób

Prawo do opieki i wsparcia ze strony bliskiej osoby

 

Pobyt w szpitalu jest jedynie zmianą miejsca, w którym znajduje się kobieta. Korzystanie ze świadczeń medycznych związanych z ciążą, porodem czy połogiem nie może wiązać się z ograniczeniem jej prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Oczekiwanie dziecka i jego narodziny nie są przecież jedynie wydarzeniem w życiu kobiety, ale dotyczą całej rodziny, a w szczególności ojca dziecka. Możliwość sprawowania opieki nad kobietą i udzielania jej wsparcia przez wskazaną bliską osobę jest szczególnie ważna w sytuacjach trudnych, takich jak strata dziecka czy narodziny dziecka chorego. Ale trzeba podkreślić, iż kobieta powinna mieć możliwość otrzymania wsparcia ze strony bliskiej osoby także podczas pobytu na oddziale patologii ciąży, podczas porodu i po porodzie. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie kobiety i na jej poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Prawo do opieki i wsparcia ze strony bliskiej osoby

Tzw. poród rodzinny

 

Poród to nie tylko zdarzenie medyczne, a przede wszystkim wydarzenie o wielkim znaczeniu dla psychiki i tożsamości kobiety, ogromne przeżycie emocjonalne, a także wydarzenie rodzinne. Fakt, iż w większości przypadków poród odbywa się w szpitalu, nie może wiązać się z zaprzeczeniem tym aspektom narodzin dziecka. "Pobyt w szpitalu jest jedynie zmianą miejsca i nie może być postrzegany jako rodzaj odosobnienia. Prawa człowieka oraz naturalne więzy rodzinne czy małżeńskie pacjentki nie zostają za bramą szpitalną" (Dorota Karkowska 2006, Analiza uwarunkowań opieki okołoporodowej...). A więc pacjentka zachowuje swe prawa do ochrony życia prywatnego i więzi rodzinnych, między innymi poprzez prawo do wsparcia ze strony osoby bliskiej, przez nią wybranej. Prawo to także jest powiązane z prawem do poszanowania godności i intymności oraz prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską.

Czytaj więcej: Tzw. poród rodzinny

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe