Prawo do wglądu do dokumentacji

Prawo do dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez szpital stanowi jedno z instytucjonalnych gwarancji i praw, jest ono bowiem nierozłącznie związane z jakością i bezpieczeństwem świadczeń oferowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mają prawo dostępu do dokumentacji na swój wniosek, przy czym nie jest konieczne podawanie celu/przyczyny takiego wniosku.

Dokumentację medyczną prowadzi się także w formie elektronicznej.

Czytaj więcej: Prawo do dokumentacji medycznej

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe