Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawo do wyrażania zgody (lub do odmowy jej udzielenia) wypływa z konstytucyjnego prawa jednostki do stanowienia o sobie oraz do ochrony jej integralności. Podstawą każdego badania, zabiegu, zastosowania środków farmakologicznych i innych czynności medycznych powinna być świadomie i swobodnie wyrażona zgoda osoby, której to działanie dotyczy. Pacjent ma możliwość wycofania zgody w każdym momencie, a także do wyrażenia sprzeciwu, ustnego lub na piśmie, i odmowy poddania się interwencji. Aby zgoda była ważna, musi zostać poprzedzona dokładną, wyczerpującą oraz zrozumiałą informacją na temat interwencji jakiej ma ona dotyczyć.

Czytaj więcej: Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Czy zgoda "ogólna" jest ważna?

 Podstawowym, i powszechnie w Polsce występującym, naruszeniem prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na udzielanie świadczeń medycznych jest stosowanie ogólnej zgody na leczenie, podpisywanej przez pacjentkę przy przyjęciu do szpitala.

Czytaj więcej: Czy zgoda "ogólna" jest ważna?

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe