Monitoring realizacji działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem - raport

Tagi: prawa pacjenta

Monitoring realizacji działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem - raport (pdf, 0,3 MB)
Raport z monitoringu prowadzonego od listopada 2008 do marca 2009. Celem monitoringu było opisanie i zbadanie wpływu jednostek samorządu terytorialnego na opiekę nad matka i dzieckiem. Zawiera 2 części - analizę prawa oraz wnioski i rekomendacje wypływające z przeprowadzonego wśród JST badania ankietowego.
Monitoring oraz publikacja raportu zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego (Program Działania Strażnicze) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe