Rytm i czas porodu. Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych

Tagi: EBM | hormony w porodzie | indukcja | medycyna oparta na dowodach | poród | poród aktywny

rytmiczasporodu"Rytm i czas porodu. Indukcja i stymulacja porodu w swietle badan naukowych" (pdf, 0,7 MB)

Gdzie przebiega granica między prawidłowym tempem postępu porodu, a patologią? W jaki sposób rozpoznawać zaburzenia w postępie porodu i jak im zapobiegać? Jakie są najbardziej precyzyjne metody wyznaczania terminu porodu, kiedy możemy mówić o ciąży przenoszonej lub porodzie po terminie? Na te i wiele innych pytań odpowiada nasza najnowsza publikacja, przedstawiająca Państwu wiele danych i informacji opartych na najnowszych doniesieniach naukowych.

Opracowanie i publikacja broszury zrealizowane przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe