Status zawodowy położnej. Zarys problemu

Tagi: położna | prawo pracy

Status zawodowy połoznej. Zarys problemu. (pdf, 0,3 MB)
dr n. prawnych Dorota Karkowska
ekspertyza-okladkaZawód położnej w Polsce ma długa tradycję samodzielnej pracy położnych w lokalnych społecznościach. Przez długie dziesięciolecia położne były odpowiedzialne za prowadzenie fizjologicznej ciąży i przyjmowanie porodu prawidłowego. Podobnie jak w innych krajach Europy, kompetencje te stopniowo ograniczono, wraz z koncentracją opieki nad kobietą w dużych ośrodkach, w których nadzór nad praca położnych sprawował lekarz. Od dwóch dziesięcioleci jesteśmy świadkami prób odbudowania pozycji położnej. W wielu krajach położne współtworzą wraz z lekarzami opiekę nad kobietą, z jasno zakreślonym podziałem kompetencji i odpowiedzialności. Czy stworzenie takiego systemu możliwe jest w Polsce? Jak rozumieć samodzielność i niezależność zawodową położnych w świetle obowiązujących przepisów? Dr n. prawnych Dorota Karkowska w niniejszym opracowaniu analizuje prawne uwarunkowania zawodu położnej. Analiza odpowiada na pytania, które zadaje sobie wiele położnych - jaki jest zakres odpowiedzialności położnej pracującej w szpitalu, czym się różni zlecenie lekarskie od polecenia służbowego, na czym polega prowadzenie praktyki położnej, i wiele innych.


ue_logoPublikacja opracowana i opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej (Program Środki Przejściowe 2004).

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe