Część 2 - poród

Głównym celem Standardu jest rzecz jasna to, abyśmy cało, zdrowo i  bezpiecznie spotkały się z naszym dzieckiem po drugiej stronie brzucha. Dlatego ważne jest, aby osoba prowadząca i przyjmująca poród wykonywała swoje zadania i procedury zgodnie z praktyką medyczną opartą na faktach. Te mówią między innymi, że podczas porodu ilość interwencji medycznych powinna być ograniczona do minimum. To znaczy, że powinny być one stosowane tylko w sytuacjach, w których jest to konieczne i medycznie uzasadnione, a nie rutynowo, czyli automatycznie, często, bez zastanowienia. W razie takiej konieczności, my – rodzące, powinnyśmy zostać o tym fakcie poinformowane.


Oto procedury medyczne, które nie powinny być wykonywane rutynowo w trakcie porodu:
•  zabieg amniotomii czyli sztuczne przebicie pęcherza płodowego; 
•  stymulacja czynności skurczowej macicy – najczęściej jest to kroplówka z lekiem o nazwie Oxytocyna;
•  podawanie opioidów – zalicza się do nich np. podawany domięśniowo (w pośladek) lub dożylnie lek o nazwie Dolargan;
•  nacięcie krocza;
•  cięcie cesarskie.


Wszystkie te zabiegi są potrzebne i dopuszczalne z powodu różnych wskazań medycznych. Jednak argument, że „u nas zawsze się tak robiło”, nie jest uzasadnieniem medycznym. Dowody naukowe pokazują, że rutynowe stosowanie, a często też nadużywanie tych procedur obarczone jest ryzykiem różnych powikłań. Dlatego rutynie szpitalnej mówimy NIE. Nawet, wydawałoby się błahe, badanie wewnętrzne częściej niż co 2 godziny czy założenie wkłucia dożylnego (wenflonu) - to też mogą być działania rutynowe.


Mamy też pełne prawo do tego, aby samodzielnie zdecydować, czy chcemy, aby przed porodem:
•  ogolono krocze;
•  wykonano lewatywę.


Oprócz tego Standard poświęca dużo uwagi obowiązkom, czynnościom i zadaniom, jakie ma do wykonania osoba, która opiekuje się nami podczas porodu. I dobrze. Każdy, kto pracuje z rodzącą powinien je znać i się do nich stosować.


Dla nas, rodzących, ważne jest, aby osoba opiekująca się nami podczas porodu:
•  omówiła z nami plan porodu. Czasem możliwości organizacyjne czy system pracy na oddziale nie pozwalają na spełnienie wszystkich jego punktów. Musimy o tym wiedzieć, abyśmy potem nie czuły się rozczarowane. Niemniej jednak opieka powinna być najlepiej jak to tylko możliwe dostosowana do naszych potrzeb;
• omówiła z nami farmakologiczne i niefarmakologiczne (techniki oddechowe, relaksacyjne, masaż, muzyka, imersja wodna) metody łagodzenia bólu porodowego. Takie, które są możliwe do zastosowania w danej placówce/w domu. Znieczulenie zewnątrzoponowe nie jest ujęte w tym dokumencie, ponieważ jego zastosowanie wymaga wdrożenia specjalistycznych procedur, których nie stosuje się przy porodzie fizjologicznym;
•  prowadziła poród przy użyciu technik, które wspierają, a nie zakłócają jego naturalny mechanizm; zachęcała do stosowania całej gamy udogodnień, pozycji wertykalnych i aktywności podczas porodu;
•  wspierała nas i osobę towarzyszącą także. A jeśli takiej nie mamy, to powinna zachęcić do skorzystania z możliwości rodzenia z bliską osobą. Może to być partner, mama, przyjaciółka, doula lub ktoś inny, przy kim czujesz się bezpiecznie;


W Standardzie ujęto także kilka ważnych informacji dotyczących fizjologii porodu i aktywności osoby przyjmującej poród.  Dobrze o nich wiedzieć, aby świadomie go przeżyć, ale też po to, aby nie stracić głowy w tej i tak trudnej już sytuacji.


•  Osoba przyjmująca poród powinna na bieżąco, co 15-30 minut ocenić akcję serca dziecka, czyli posłuchać jego tętna. Trwa to tylko chwilkę, co najmniej minutę. Natomiast monitorowanie stanu dziecka i akcji skurczowej macicy poprzez podłączenie do kardiotokografu (co wiąże się najczęściej z przymusowym leżeniem) stosuje się jedynie ze wskazań medycznych;
•  ale już w trakcie II okresu porodu, czyli od momentu pełnego rozwarcia szyjki macicy do urodzenia dziecka, ocenę czynności serca płodu wykonuje się po każdym skurczu macicy. Czyli często.
•  w II okresie porodu też można przyjmować dowolne pozycje, także wertykalne. Można rodzić w pozycji kucznej, kolankowo-łokciowej, na krześle porodowym itd.;
•    w II okresie porodu parcie powinno odbywać się spontanicznie czyli zgodnie z własną potrzebą parcia, a nie tylko na hasło położnej/lekarza;
•    osoba przyjmująca poród powinna chronić krocze, a zabieg nacięcia stosować tylko ze wskazań medycznych;
•    od momentu urodzenia dziecka do porodu łożyska może minąć nawet 1 godzina. Jest to tzw. III okres porodu.
•  zaraz po narodzinach nagi maluszek powinien znaleźć się na maminym brzuchu, gdzie mu będzie po prostu najlepiej. W kontakcie ze skórą będzie zabezpieczony przed utratą ciepła, otulony w pieluszkę będzie się czuł bezpiecznie. W tym czasie położne mają czas na oznakowanie go specjalną tasiemką z danymi i na ocenę, ile punktów w skali Apgar należy się młodemu człowiekowi na początek. Nie trzeba przerywać kontaktu skóra do skóry na rzecz tej oceny. W ogóle taki nieprzerwany kontakt z mamą powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie. Oczywiście jeśli stan zdrowia mamy i dziecka na to pozwala. Jeśli nie, to fakt przerwania kontaktu powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej. Położna powinna zacisnąć i przeciąć pępowinę po ustaniu w niej tętnienia. Może to trwać nawet do kilku minut. Jeśli pępowina jest wystarczająco długa, to w ogóle nie przeszkadza podczas kontaktu skóra do skóry z maleństwem.
•  IV okres porodu trwa do 2 godzin od momentu urodzenia łożyska. To właśnie ten czas tylko dla nas – mamy i dziecka. Już wtedy noworodek może zacząć wędrować w kierunku maminego sutka. Dlatego rolą osoby przyjmującej poród jest także pomoc w przystawieniu go do piersi;
•  no i przez cały okresu porodu można spożywać przejrzyste płyny,  a nawet coś zjeść*.

* o możliwość jedzenia zapytaj osobę sprawującą opiekę.


Dobrego porodu! 

Standard Opieki Okołoporodowej w wersji obrazkowej do ściągnięcia (klik)

Krótki film o zapisach Standardu Opieki Okołoporodowej (klik)


dr n. med. Danuta Kozłowska-Rup – położna, doradca noszenia w chustach, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, współautorka blog Mataja.pl - bloga o ciąży i rodzicielstwie opartego na badaniach naukowych.

naklejka do uzytku

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe