Wiedza o porodzie

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Opieka okołoporodowa wspierająca poród jako doświadczenie pozytywne

Dbałość o jakość narodzin, zarówno z perspektywy zdrowia matki jaki i dziecka stanowi priorytet działań Światowej Organizacji Zdrowia. Potrzeba stanowienia wytycznych w opiece okołoporodowej kształtowana jest na podstawie medycznych wskaźników i doświadczeń kobiet. Poniższe opracowanie, zgodne z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych,  podkreślające humanistyczny wymiar procesu porodowego stwarza szansę na zrewidowanie dotychczasowych metod opieki nad matką i dzieckiem.

Wytyczne mają na celu poprawę zdrowia i dobrostanu diady poprzez wprowadzenie zmian w modelu opieki okołoporodowej. Zmiany te stanowią również korzystny kierunek dla rozwoju zawodu położnych, wzmacniają bowiem ich potencjał w działaniach na rzecz naturalnego, zgodnego z fizjologią porodu. Całościowe postrzeganie procesu narodzin podkreśla kluczową rolę położnej w podążaniu za potrzebami kobiety ciężarnej rodzącej i położnicy.  

Nasz krajowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej w dużej mierze zgodny jest z wytycznymi zaprezentowanymi w poniższym dokumencie i mamy nadzieję, że w przyszłości model opieki prezentowany przez Światową Organizację Zdrowia będzie w całości zaimplementowany do naszego sytemu opieki zdrowotnej. 

Czytaj więcej: Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Opieka okołoporodowa wspierająca poród jako...

Karmienie piersią - skuteczne antidotum na negatywne konsekwencje rozwoju cywilizacji

Rozwój cywilizacji niewątpliwie przyczynił się do zdecydowanej poprawy warunków i długości życia współczesnego człowieka.  Zaczynamy jednak odczuwać również negatywne skutki tego postępu. Narastające zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stosowanie wysoko przetworzonej żywności, nadużywanie chemicznych środków do jej konserwacji i ulepszania, a także ograniczenie aktywności fizycznej naszej populacji, to tylko niektóre z przyczyn wzrostu zapadalności na tzw. choroby cywilizacyjne, które stają się plagą nowoczesnych społeczeństw. Do tych schorzeń zalicza się m.in. choroby układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, miażdżyca wraz z ich konsekwencjami), nowotwory, zaburzenia metaboliczne, w tym cukrzyca, osteoporoza, a także depresja. Wiele z nich jest następstwem nadwagi i otyłości, które dotykają, także w naszym kraju, coraz młodsze grupy wiekowe, w tym, niezależnie od płci, również dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

Czytaj więcej: Karmienie piersią - skuteczne antidotum na negatywne konsekwencje rozwoju cywilizacji

Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

Karmienie naturalnie niewątpliwie pozwala na najlepsze i najbardziej optymalne żywienie niemowlęcia i małego dziecka. Stanowi nie tylko źródło idealnie dopasowanego pożywienia, ale też stwarza optymalne warunki dla rozwoju flory bakteryjnej układu pokarmowego i rozwoju układu immunologicznego, ma też korzystny wpływ na stan zdrowia matki. Kobiety karmiące piersią są mniej narażone między innymi na nadmierne krwawienie w okresie poporodowym, ale też długoterminowo zmniejsza się ich ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II, nowotwory jajnika i piersi, oraz osteoporozę w okresie około menopauzalnym. Wiadomo, że przedwczesne przerwanie karmienia naturalnego wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania przez dziecko na niektóre choroby infekcyjne, np. infekcje ucha, ale też niezakaźne choroby takie jak np. cukrzyca typu II, oraz zwiększeniem ryzyka nadwagi u dziecka. Wiadomo, że zarówno dla matki jak i dla dziecka najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest karmienie piersią. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP), a także polskiego Ministerstwa Zdrowia (MZ) jasno mówią, że zaleca się karmienie wyłącznie mlekiem matki przez całe pierwsze półrocze życia dziecka i kontynuowanie karmienia przy jednoczesnym wprowadzaniu posiłków uzupełniających co najmniej do końca pierwszego (wg AAP) lub drugiego (WHO, MZ) roku życia dziecka. W zależności od woli matki i dziecka karmienie piersią może też trwać dłużej, nie istnieje górna granica wieku dziecka, powyżej której wskazane było by zakończenie karmienia piersią.

Czytaj więcej: Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece

Kontrowersje wokół Planu Porodu

Mimo, że od wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, określającego procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem minęło 3 lata, propozycja ustalania z kobietą (pacjentką) planu jej porodu wciąż wzbudza emocje i kontrowersje wśród znacznej części personelu medycznego. Na szczęście czas robi swoje, dając możliwość spokojnego podejścia do nowości zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia i przemyślenia wszystkiego, co się z nią wiąże. Dziś więc można już spotkać położne czy lekarzy, którzy rozumieją czym jest Plan Porodu, widzą jego przydatność zarówno dla kobiety jak i osób opiekujących się nią w trakcie porodu i pierwszych godzin po narodzinach dziecka. 

Czytaj więcej: Kontrowersje wokół Planu Porodu

Oksytocyna, jakiej nie znamy

Oksytocyna, jakiej nie znamy

 

Czy gdyby można było aplikować oksytocynę, działającą dokładnie tak jak endogenny hormon, było by mniej aktów przemocy i lęku na świecie? Całkiem możliwe. Hormon ten powoduje u ludzi wzrost zaufania, ciekawości i życzliwości zamiast strachu i gniewu. Odkryty został w 1906 roku przez Henrego Dale’a i w tamtym czasie wiedza o nim ograniczała się jedynie do jego naskurczowego działania na mięsień macicy (jego nazwa pochodzi z języka greckiego i jest połączeniem dwóch słów „szybko” i „narodziny”). Z czasem potwierdzono udział oksytocyny w mechanizmie wydzielania mleka podczas laktacji. (Uvnäs-Moberg  et al. 2015).

Czytaj więcej: Oksytocyna, jakiej nie znamy

Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie

Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie

Organizm człowieka na stałe zasiedla ogromna ilość bakterii, wirusów, grzybów, arechonów, bakteriofagów i wielu innych mikroorganizmów, których ogół określany jest mianem ludzkiego mikrobiomu. Mikrobiom ów od kilkunastu lat budzi niezwykle mocne zainteresowanie naukowców, a jego szczegółowe poznanie stanowi cel zakrojonego na ogromną skalę amerykańskiego projektu badawczego, znanego szerzej jako Projekt Ludzkiego Mikrobiomu (ang. The Human Microbiome Project).

Czytaj więcej: Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie

Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu

Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu

Poród naturalny jest wyjątkowym procesem, składającym się z następujących po sobie etapów, kierowanych swoistym współbrzmieniem gamy hormonów i neurotransmiterów. Wiedza, którą posiadamy nie pozwala zrozumieć jeszcze wszystkich zależności i subtelnych związków zachodzących w ciele kobiety w trakcie porodu, jedynie więc poszanowanie praw natury pozwala na zachowanie harmonii w procesie narodzin. Medykalizacja i ingerencja z zewnątrz w poród często przynoszą więcej szkody niż pożytku. 

Czytaj więcej: Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu

Indukcja porodu – wskazania i metody

Indukcja porodu – wskazania i metody

Jedno z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia z 1985 roku „Poród nie jest chorobą” brzmi: „Nie powinno się wywoływać porodów dla wygody. W żadnym rejonie geograficznym odsetek takich porodów nie powinien przekraczać 10%” (WHO 1985r).

Czytaj więcej: Indukcja porodu – wskazania i metody

Ból porodowy – jego znaczenie w porodzie i metody łagodzenia

Ból porodowy – jego znaczenie w porodzie i metody łagodzenia

Ból jest nieodzownym elementem narodzin, a jego fenomen polega na tym, iż towarzyszy on prawidłowemu i fizjologicznemu procesowi. Ból, który odczuwa matka wydająca na świat dziecko, jest zjawiskiem złożonym. Czynniki fizjologiczne, poznawcze i psychologiczne wydają się być zaangażowane w określanie indywidualnego doświadczenia porodowego kobiety. Uważa się nawet, że różnorodne czynniki wpływające na doświadczenie bólu porodowego mogą być interaktywne (Walsh, 2012; Holdcroft, 2003; Lowe, 2002; Simkin, 1989).

Czytaj więcej: Ból porodowy – jego znaczenie w porodzie i metody łagodzenia

TENS

Paradoks TENS –często wybierana przez kobiety metoda o nieudowodnionej skuteczności 

 

Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) należy do niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Metoda ta jest rozpowszechniona w leczeniu bólu pooperacyjnego i chronicznego, jako uzupełnienie farmakoterapii lub jej zastępstwo. W położnictwie zaczęto stosować TENS na początku lat 70.w Skandynawii. Obecnie metoda ta jest stosowana praktycznie na całym świecie pomimo kontrowersji dotyczącej jej skuteczności. Rzadko proponowana jest rodzącym jako jedyny sposób łagodzenia bólu porodowego (Simkin, Bolding, 2004; Telles, Amaral, 2007; Orange i wsp. 2003). 

Czytaj więcej: TENS

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Od 1 lipca 2015 roku na podstawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu (zzo) jest w Polsce refundowane. 

Czytaj więcej: Znieczulenie zewnątrzoponowe

Analgezja wziewna- nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego

Analgezja wziewna- nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego

 

Analgezję wziewną stosuje się w położnictwie od kilkudziesięciu lat. Szczególnie rozpowszechniona jest w salach porodowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Finlandii.[1] Polega ona na łagodzeniu bólu porodowego poprzez podawanie rodzącej mieszaniny tlenu (O2) i podtlenku azotu (N2O). Co ciekawe, po raz pierwszy mieszanina bezwonnego gazu została użyta jako środek przeciwbólowy przez Stanisława Klikovicha w Polsce w roku 1881. Wykorzystał on mieszaninę 80% podtlenku azotu i 20% tlenu do łagodzenia bólu porodowego u 25 kobiet. Opublikowane przez niego wyniki badania dowodziły, iż znieczulenie to przyniosło ulgę rodzącym i nie wywołało negatywnych następstw u noworodków. [2]

Czytaj więcej: Analgezja wziewna- nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego

Stanisława Leszczyńska - Historia niezłomnej położnej i 3000 narodzin w czasach Zagłady.

Urodzeni w Auschwitz.
Historia niezłomnej położnej i 3000 narodzin w czasach Zagłady.


Stanisława Leszczyńska nigdy nie przypuszczała, że profesja położnej zawiedzie ją do bram Auschwitz. Zabrana ze swojego domu, z okolicy, gdzie regularnie przyjmowała porody, często przemierzając pieszo wiele kilometrów, aby do nich dotrzeć, została wrzucona w koszmarny krajobraz obozu zagłady. Po śmierci zamordowanego wcześniej męża, brutalnym rozdzieleniu z oddelegowanym do innego obozu synem, Stanisławie i jej córce pozostała tylko jedna nadzieja: przeżyć.

Czytaj więcej: Stanisława Leszczyńska - Historia niezłomnej położnej i 3000 narodzin w czasach Zagłady.

Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu.

W 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała nowe stanowisko, wraz z rekomendacjami dla rządów państw członkowskich, dotyczące łamania praw kobiet w porodzie (w kontekście praw człowieka i praw pacjenta). W myśl tego dokumentu państwa powinny podjąć działania prewencyjne i w rezultacie całkowicie wyeliminować brak szacunku, agresję i zachowania personelu medycznego odbierające godność kobiecie podczas porodu. Takie traktowanie nie tylko łamie prawo kobiet do poszanowania ich godności, ale również prawo do życia, ochrony zdrowia, integralności swojego ciała oraz wolności od dyskryminacji i poniżającego traktowania.

Czytaj więcej: Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu.

Depresja poporodowa - jak rozumieć i rozpoznawać depresję pojawiającą się po porodzie dziecka?

Depresja poporodowa - jak  rozumieć i rozpoznawać depresję pojawiającą się po porodzie dziecka?

Mimo wzrastającej wiedzy dotyczącej konsekwencji oraz powszechności depresji poporodowej, temat samopoczucia młodej matki często nie jest poruszany podczas wizyt ginekologicznych -  zarówno w okresie ciąży jak i po porodzie, patronażowych wizyt położnej środowiskowej lub kontrolnych wizyt z dzieckiem u pediatry. Tymczasem badania pokazują, iż depresja poporodowa jest zjawiskiem stosunkowo częstym - dotyka od około 13 do 30 % kobiet (O’Hara, Swain, 1996). Związana  jest nie tylko z cierpieniem matki – przedłużające się przygnębienie kobiety może wpływać również na rozwój niemowlęcia. 

Czytaj więcej: Depresja poporodowa - jak rozumieć i rozpoznawać depresję pojawiającą się po porodzie dziecka?

Monitorowanie płodu oparte na dowodach naukowych

Dr Rebecca Dekker

Opieka okołoporodowa w Stanach Zjednoczonych podąża w zdecydowanie złym kierunku jeśli chodzi monitorowanie serca płodu w trakcie porodu. Nie kwestionując zasadności wykonywania tego badania, należy zauważyć, że większość rodzących w USA poddana jest nieadekwatnej procedurze w stosunku do ich sytuacji – zamiast okresowego osłuchiwania stosuje się u nich monitorowanie ciągłe. 

Czytaj więcej: Monitorowanie płodu oparte na dowodach naukowych

Odcięcie pępowiny - kiedy i w jaki sposób?

Dawniej po urodzeniu dziecka nie przecinano pępowiny, aż do chwili urodzenia łożyska. Zwyczaj przecinania i zawiązywania jej datuje się od XVII w. Darwin w 1801 roku pisał: "Inną rzeczą bardzo szkodliwą dla dziecka, jest podwiązywanie i przecinanie pępowiny zbyt wcześnie, ona zawsze powinna być pozostawiona przywarta do dziecka, aby nie tylko wielokrotnie, ale do wszystkich organów krew dopłynęła zanim krążenie ustanie. W przeciwnym razie dziecko będzie znacznie słabsze niż być powinno, część jego krwi pozostanie w łożysku, a należy ona do dziecka". W krajowych podręcznikach do położnictwa, tych sprzed lat jak i współczesnych, zalecane jest odcinanie pępowiny po ustaniu jej tętnienia (Czyżewicz 1932, Bręborowicz 2005).

Czytaj więcej: Odcięcie pępowiny - kiedy i w jaki sposób?

Inni refundują laktatory, Polska – mieszanki

Wywiad z dr med. Magdaleną Nehring-Gugulską, pierwszym Międzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym w Polsce (od 1996 r.), rozmawia Katarzyna Friedlein. 

Zapanowała moda na karmienie piersią. Ale wciąż zbyt mało kobiet karmi wyłącznie piersią w ciągu pierwszych 4-6 miesięcy, a ten sposób żywienia uznajemy za optymalny. W skali świata to niespełna 40%. W Polsce sytuacja nie wygląda lepiej.

Czytaj więcej: Inni refundują laktatory, Polska – mieszanki

Znaczenie i rola bólu porodowego

Poród fizjologiczny wiąże się z przeżywaniem bólu. Nasz strach przed bólem i zmniejszający się odsetek porodów naturalnych są prostymi konsekwencjami współczesnego stylu życia. Gorączkowe tempo, nacisk na efektywność, konkurencja, dążenie do sukcesu, oczekiwanie natychmiastowego zaspokojenia potrzeb, niechęć do cierpienia: wszystkie te czynniki prawie nie pozostawiają miejsca na słuchanie, odczuwanie, przyjmowanie aktywnej postawy w obliczu trudności.

Czytaj więcej: Znaczenie i rola bólu porodowego

Tokofobia

W ostatnich latach znacząco wzrósł wskaźnik cięć cesarskich. Dane epidemiologiczne zarówno w Polsce, jak i innych krajach świadczą o tym, że jedną z przyczyn jest zjawisko coraz częstszego wykonywaniacięcia cesarskiego bez wskazań medycznych. Uważa się często, że kobiety wybierające taki sposób narodzin swego dziecka, kierują się w swoim mniemaniu wygodą, bezpieczeństwem i chęcią uniknięcia bólu. Jednakże dla części z nich z powodu patologicznego strachu przed naturalnym porodem, cięcie cesarskie jawi się jako jedyna możliwość urodzenia dziecka (Hall, Bewley, 1999; Jackson, Paterson-Brown 2001). Wciąż nie ma zgody w środowisku medycznym co do istnienia zjawiska tokofobii i uznania jej za wskazanie do wykonania cesarskiego cięcia, dlatego wiele osób uważa, że poród operacyjny wykonany z silnej obawy przed porodem drogami natury, to jedynie zaowoalowane cięcie cesarskie na życzenie (CCnŻ).

Czytaj więcej: Tokofobia

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe