Na świecie

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące cesarskich cięć

 

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące cesarskich cięć

 

Przez ostatnie 30 lat skupiona wokół ochrony zdrowia międzynarodowa społeczność uznawała za idealny odsetek cięć cesarskich oscylujący między 10 a 15 %. To przekonanie wynikało z rekomendacji opracowanych przez grupę ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w 1985 roku. Jedno z nich brzmiało: „W żadnym rejonie geograficznym odsetek cesarskich cięć nie powinien przekraczać 10-15%.” Zalecenia ekspertów oparte były na dostępnych wówczas danych, pochodzących głównie z krajów Europy Północnej, gdzie pozytywne rezultaty opieki okołoporodowej szły w parze z niskim odsetkiem cięć cesarskich. Z danych wynikało, że wykonane w medycznie uzasadnionych przypadkach cesarskie cięcie może zapobiec umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek i dzieci. Nie potwierdzono jednakże korzystnego wpływu tej operacji na matki i dzieci w sytuacji, kiedy nie jest ona medycznie uzasadniona.

Czytaj więcej: Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące cesarskich cięć

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące indukcji porodu

ZALECENIA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA DOTYCZĄCE INDUKCJI PORODU

W ciągu ostatnich dekad coraz więcej ciężarnych kobiet na całym świecie poddawane jest  indukcji porodu. W krajach rozwiniętych ponad 25% porodów w donoszonej ciąży  rozpoczyna się poprzez  jej zastosowanie. W krajach rozwijających się ten odsetek jest generalnie niższy, ale w niektórych miejscach jest równie wysoki jak w krajach rozwiniętych.

Czytaj więcej: Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące indukcji porodu

Światowa Organizacja Zdrowia pisze o Fundacji Rodzić po Ludzku!

Bardzo się cieszymy, że Światowa Organizacja Zdrowia coraz bardziej dostrzega dużą rolę organizacji pozarządowych w dążeniu do zmian systemowych w służbie zdrowia. Zachęcamy do przeczytania artykuły, który napisała o nas - Fundacji Rodzić po Ludzku - i o tym, co udało się zdziałać przez ostatnie 20 lat naszej działalności. Czytajcie, udostępniajcie na FB, chwalcie się :)

Tu link do artykułu (klik)

who pop

WHO pokazuje, że złe traktowanie kobiet przez personel medyczny w trakcie porodu jest powszechne w skali całego świata. Najnowsza publikacja dot. klasyfikacji przemocy w porodzie. / 30.06.2015

Są policzkowane i szczypane podczas porodu. Wrzeszczy się na nie, odmawia znieczulenia i opieki. Każe dzielić łóżka ze świeżo upieczonymi matkami. To i tak optymistyczna lista traumatycznych doświadczeń przeżywanych przez rodzące na całym świecie.

Czytaj więcej: WHO pokazuje, że złe traktowanie kobiet przez personel medyczny w trakcie porodu jest powszechne...

Bezpieczna prewencja cesarskich cięć u pierwiastek – wspólne wytyczne Amerykańskiego Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG) i Towarzystwa Medycyny Matczyno – Płodowej

Zaprezentowane w tym artykule wytyczne dwóch liczących się w Stanach Zjednoczonych i w świecie Towarzystw Naukowych są wyrazem troski spowodowanej - jak piszą Autorzy - lawinowym wzrostem odsetka cięć cesarskich bez równoczesnego zmniejszenia zachorowalności i umieralności matek i dzieci w tym kraju. Wydaje się, że procedura, zarezerwowana początkowo dla ratowania życia, jest obecnie nadużywana. Dodatkowo, zebrane w ciągu ostatnich lat przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (The National Institutes of Health - NIH) raporty z badań wskazują, że dla większości ciąż niskiego ryzyka cięcie cesarskie jest bardziej ryzykowne niż poród drogami natury.

Czytaj więcej: Bezpieczna prewencja cesarskich cięć u pierwiastek – wspólne wytyczne Amerykańskiego Kolegium...

Nowe, przełomowe zalecenia dot. opieki okołoporodowej w Wielkiej Brytanii!

Zalecenia brytyjskiej publicznej służby zdrowia (NHS) oraz renomowanego instytutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) sugerują, że 45% porodów “nie nadaje się” do odbycia w szpitalu.
   
Nowe wytyczne NHS-u zachęcają matki w ciąży niskiego ryzyka do porodów poza szpitalnymi murami. Oznacza to, że prawie połowa przyszłych matek może planować narodziny swego dziecka w środowisku innym niż tradycyjny oddział położniczy. NHS oraz NICE twierdzą, że opieka położnych może być bezpieczniejsza dla ciężarnych. Co za tym idzie, kobiety w ciążach niskiego ryzyka (około 45%) są zachęcane do rodzenia dzieci w przyszpitalnych lub samodzielnych izbach porodowych kierowanych przez położne.

Czytaj więcej: Nowe, przełomowe zalecenia dot. opieki okołoporodowej w Wielkiej Brytanii!

“Brak postępu porodu” jako najczęstsze wskazanie do wykonania nieplanowego cesarskiego cięcia w USA.

Na podstawie: Becker


W 2013 roku opublikowano w Stanach Zjednoczonych raport dotyczący 38 484 pierwszorazowych cięć cesarskich, w oparciu o dane z lat 2002 – 2008. Odsetek cesarskich cięć w grupie pierwiastek wyniósł 30,8%. „Brak postępu porodu” lub „przedłużający się poród” był wskazaniem do cesarskiego cięcia w 35% powodu przypadków (Boyle, Reddy et al. 2013).

Czytaj więcej: “Brak postępu porodu” jako najczęstsze wskazanie do wykonania nieplanowego cesarskiego cięcia w USA.

Jest wyrok Trybunału w Strasburgu: obecność studentów medycyny w czasie porodu jest możliwa tylko za wyraźną zgodą kobiety rodzącej.

Jest wyrok Trybunału w Strasburgu: obecność studentów medycyny w czasie porodu jest możliwa tylko za wyraźną zgodą kobiety rodzącej!

9 października 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Konovalova przeciwko Rosji (skarga nr 37873/04), w którym zajął się kwestią dopuszczalności obecności studentów medycyny w czasie porodu.

Czytaj więcej: Jest wyrok Trybunału w Strasburgu: obecność studentów medycyny w czasie porodu jest możliwa...

Opieka okołoporodowa w Austrii - zmiany nastawione na potrzeby kobiet

Kobiety ciężarne w Austrii otoczone są kompleksową opieką. Począwszy od specjalistycznej opieki lekarskiej, wielowymiarowej opieki położnych aż po opiekę socjalną (np. "Mutterschütz", czyli urlop macierzyński, rozpoczyna się na 8. tygodni przed terminem porodu). Podstawą tej szerokiej oferty jest struktura opieki medycznej: współpraca lekarzy specjalistów ze szpitalami, możliwość sprawowania opieki przez położne pracujące we własnych gabinetach, oraz stworzonej przez państwo, sieci opieki socjalnej - "Jugentamt" uprawnionej do opieki nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej: Opieka okołoporodowa w Austrii - zmiany nastawione na potrzeby kobiet

Rodzić po holendersku - o roli położnej w holenderskim systemie opieki okołoporodowe

Holenderski system opieki okołoporodowej jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny w skali światowej. Nasz kraj, dzięki całkowicie odmiennej kulturze i szczególnemu systemowi opieki zdrowotnej, zapewnia holenderskim położnym dużą swobodę. Dzieje się tak nie dlatego, że nasi lekarze i położne różnią się od praktykujących w innych krajach, ale dlatego, że dzięki naszemu podejściu kobiety mogą otrzymać najlepszą opiekę zarówno od lekarzy, jak od położnych. Nasz system zapobiega takim zachowaniom położnych i lekarzy, które mogłyby zaszkodzić kobiecie, jednocześnie wymagając pracy na najwyższym poziomie. W Holandii położne są całkowicie niezależne. Jak osiągnęłyśmy taki status? Jakim problemom musiałyśmy stawić czoła i jaka czeka nas przyszłość?

Czytaj więcej: Rodzić po holendersku - o roli położnej w holenderskim systemie opieki okołoporodowe

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe